Kan man powerwalka med astma?

Astma är en kronisk sjukdom som påverkar luftvägarna och kan orsaka andnöd, hosta och andfåddhet.

Många tror felaktigt att astma innebär att man inte bör träna, men det är faktiskt möjligt att hålla sig i form trots astma – inklusive genom att ta regelbundna powerwalks.

Vad är powerwalking?

Powerwalking är en form av gångträning där man går snabbt och i högt tempo, .

Det är en effektiv och skonsam form av konditionsträning, som passar de flesta oavsett ålder och tidigare träningshistorik.

Powerwalking trots astma

Det viktigaste är att prata med din läkare innan du börjar med någon form av träning. Din läkare kan ge råd om hur du ska börja och vad du bör tänka på, och säkerställa att du har rätt medicinering.

I de allra flesta fall är det dock inga problem, så länge du inte har väldigt svår astma, snarare tvärtom: genom att träna regelbunden förbättras kroppens syreupptagningsförmåga och astmasymptomen minskar.

Här är ett antal råd att ta med

  • Var försiktig med att börja för hårt. Börja med korta powerwalks och öka gradvis tiden och distansen
  • Välj rätt tid på dagen. Försök att powerwalka när luften är så ren som möjligt, till exempel tidigt på morgonen eller sent på kvällen
  • Undvik köldchocker. Kall luft kan påverka andningen negativt, men normal vinterkyla kan vara nyttigt att andas in för dig med astma
  • Ta med din inhalator och ha den lättillgänglig under powerwalken
  • Lyssna på din kropp – om du känner dig andfådd eller trött, ta en paus och andas djupt

Sammanfattningsvis

Powerwalking kan vara en bra form av träning för personer med astma, så länge det görs på rätt sätt och med rätt förberedelser.

Det är viktigt att prata med din läkare innan du börjar och att vara försiktig med att inte börja för hårt.

Genom att följa dessa råd kan du hjälpa till att förbättra din hälsa och fysik, även om du har astma.

Lämna en kommentar